History Pag

Povljana 

  Na području Povljane na otoku Pagu razvija se život još od prapovijesnih vremena. Najstariji pronađeni predmet je jedan dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik). Povljana je smještena na uzvisini, odnosno na dodiru vapnenačkog kamenjara i plodnog polja. Vrlo veliki dio povljanskog prostora prekriven je poljima vinove loze. Povljana je u prošlosti bila poljoprivredno područje koje je prehranjivalo veći dio otoka Paga. Uz poljoprivredu, stanovništvo Povljane bavi se ribarstvom i stočarstvom te u posljednje vrijeme  turizmom. Razvija se lječilišni turizam na području ljekovitog blata Segal koji je bogat ljekovitim peloidom. U blizini se nalaze ornitološki rezervati Velo blato i Malo blato

  Pošaljite nam poruku

  Ime:
  Prezime
  Telefon:
  E-mail:
  Predmet:
  Vaša poruka:
PAG TOURS d.o.o.
Zagrebačka 12, 23250 Pag
ID code: HR-AB-23-1110026296
OIB: 11772695770
Gsm: +385 91 422 8868
E-mail: info@pagtours.hr
tripadvisor
Luxura Travel Guide, European Awards 2017 Winner
© pagtours.eu - All rights reserved.