Početna / Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Slanjem upita izričito izjavljujem da sam PAG TOURSU dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s PAG TOURSom.

To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i PAG TOURSA.

Izričito dozvoljavam PAG TOURSU da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.

Suglasan/na sam da PAG TOURS, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke dvije godine.

PAG TOURS d.o.o.
Zagrebačka 12, 23250 Pag
ID code: HR-AB-23-1110026296
OIB: 11772695770
Gsm: +385 91 784 0914
E-mail: info@pagtours.hr
tripadvisor
Luxura Travel Guide, European Awards 2017 Winner
© pagtours.eu - All rights reserved.